Wat we doen

The Public Matters doet onderzoek naar de rol van nieuwe media in de publieke sfeer.  Hoe verandert de manier waarop de publieke sfeer tot stand komt? En hoe kunnen burgers, ontwerpers, culturele instellingen, ngo’s en overheidsorganisaties in een veranderend medialandschap vorm blijven geven aan publieke functies en taken?

Toekomstverkenning, Strategie & Evaluaties

Wij helpen culturele en maatschappelijke organisaties met het uitzetten van een nieuwemediastrategie, en het opstellen van visiedocumenten, beleidsplannen, projectplannen en subsidie-aanvragen.

Dit doen we door toegepast onderzoek naar best practices te combineren met onze kennis van bredere ontwikkelingen in het veld en deze toe te passen op de specifieke vragen en doelstellingen van onze opdrachtgevers. Daarbij maken we gebruik van zowel (toegankelijk uitgewerkte) theoretische inzichten, als van gegevens uit publieksonderzoek.

Ook voeren we projectevaluaties uit. In hoeverre zijn de gestelde doelen bereikt, en waar liggen mogelijkheden voor verbetering?

Research by Design

Samen met ontwerpers en andere specialisten onderzoeken wij nieuwe, innovatieve producten, diensten en culturele vormen. Niet vanaf de tekentafel, maar door prototypes te ontwikkelen en te testen. Bijvoorbeeld in een uitgebreid workshoptraject waarin we onderzoek doen naar gebruikspraktijken en vanuit een specifieke ‘design approach’ toepassingen ontwikkelen.

Public Speaking & Lesprogramma’s

The Public Matter’s Martijn de Waal geeft regelmatig lezingen, seminars en gastcolleges en levert bijdragen aan uiteenlopende publicaties.

Op verzoek ontwikkelen wij ook lesprogramma’s of cursussen waarin recente ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media worden afgestemd op de specifieke vragen van onderwijsinstellingen, bedrijven, instellingen of organisaties.

Research & Redactie

Wij verzorgen de redactie en research voor bundels, jaarboeken, documentaires, catalogi, tentoonstellingen, conferenties en thema-bijeenkomsten op ons vakgebied.

Currently Working on

* Researching Program Publieke Ruimte Publieke Zaak with The Mobile City

* Research project with Planbureau voor de Leefomgeving on Smart Cities

* Research project on Hackable Cities in Amsterdam Buiksloterham, with The Mobile City and One Architecture

* Giving lots of talks about my book ‘The City as Interface

Just Finished

* Moderating a symposium on the future of art education in a digital society.
* Lecturing & consulting on projects developed in Sandber@mediafonds masterclass 2013 Liquid Journalism
* Just got back from a trip to Seoul and New Songdo for a radio and newspaper reportage on smart cities for VPRO Radio 1 and de Volkskrant
* Essay and expert meeting on The Future of the City voor het Planbureau voor de Leefomgeving
* Workshop Society 2.0 at City of Utrecht
* Mapping Digital Media research for Open Society Institute
* Recent lectures:

27 nov Designers of the Future (Respondent – Delft),

30 nov Creative Mornings Amsterdam,

10 dec The Future of the City (Pakhuis de Zwijger, Amsterdam)

25 Feb Stadsleven: de Interactieve Stad. Talk show olv Tracy Metz, de Rode Hoed (Amsterdam)

 

* Organizing Dutch E-Culture Days at Helsinki World Design Capital for Virtueel Platform

 

Twitter

The Public Matters © 2015 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress