Journalism 2.0 – Institute for Network Cultures (Amsterdam)

New Media in The Netherlands (2006)
Ondanks de hype en de grote groei zijn nieuwe media nog steeds een relatief recent verschijnsel. Het veld is volop in beweging, en verdient derhalve bijzondere aandacht. In plaats van terug te gaan naar de globale, inleidende vragen als “Wat zijn nieuwe media” en “Hoe nieuw zijn nieuwe media”, worden in deze serie een aantal specifieke onderwerpen uitgediept. Er wordt hierbij gebroken met de oer-Hollandse gewoonte om direct buitenlandse experts uit te nodigen. Het is hoog tijd om de lokale Nederlandse stand van zaken op te meten.Daarnaast is het van belang om tendensen in het werkveld onder de loep te nemen en indien nodig van kritiek te voorzien. Het doel is niet om de Nederlandse situatie te verheerlijken, maar om een kritische en realistische blik te werpen op specifieke onderwerpen. We leggen de nadruk hierbij graag op case studies, onderbelichte onderwerpen, vergeten denkers, ondergesneeuwde concepten en initiatieven, verontrustend Nederlands beleid en ongehoorde nieuwe projecten.

20 april 2006
Martijn de Waal: De Nieuwe Reporter
De Nieuwe Reporter is een groepsweblog over nieuwe media, technologie, journalistiek en de publieke sfeer. Dit nieuwe onafhankelijke platform legt de nadruk op onderzoek en discussie op het gebied van verschillende media. In zijn lezing stelt Martijn de Waal vragen centraal over de invloed van nieuwe media op het medialandschap. Terwijl de traditionele kwaliteitskranten lezers verliezen en televisieomroepen in een uitdijend televisielandschap met elkaar strijden om de kijkcijfers, ontstaan op internet allerlei nieuwe mediavormen. Welke rol spelen weblogs,podcasts, fotosites als flickr of google maps in het medialandschap van de toekomst? En wie bepaalt hoe dat medialandschap eruit gaat zien: mediaconglomeraten, journalisten of mediagebruikers?

Martijn de Waal is oprichter van De Nieuwe Reporter. Verder is hij als onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam. Als journalist werkte hij onder meer voor de Volkskrant, VPRO Radio, Nieuwe Revu, HP/De Tijd en Intermediair.

Date
This entry was posted on Thursday, April 20th, 2006 and is filed under Lezingen, Nieuwe Media, Journalistiek & Civic Media.